No title
          Dzisiejsze wydarzenia

    » Banki
    » Biznes   
    » Finanse
    » Finanse Osobiste
    » Giełda
    » Pieniadze
    » Podatki
    » Prawo Pracy
    » Rynek Walutowy
    » Ubezpieczenia

          Notowania Spółek GPW

    » Akcje WIG20
    » Akcje mWIG40
    » Akcje sWIG80
    » Obligacje
    » Kontrakty terminowe

          Notowania  Kursy Walut


 

          Poradniki

    » ABC Funduszy Inwestycyjnych
    » Czy warto oszczędzać ?
    » Jak zacząć grać na giełdzie
    » Wybór rachunku maklerskiego
    » Książki do nauki inwestowania

          Partnerzy


          Reklama

          Aktualności

Forex
Money.pl - Kliknij po więcej
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl


RYNEK WALUTOWY
Dolar najdro??szy od czerwca 2010

" Inwestorzy bardzo du??o obiecywali sobie po dzisiejszym spotkaniu w Strasburgu kanclerz Niemiec, prezydenta Francji i premiera W??och." Czytaj więcej...
Nie b?dzie euroobligacji. Rynkom si? to nie podoba

" Pocz?tek dzisiejszego dnia na eurodolarze zapowiada?? si? ca??kiem nie??le. Lepsze odczyt indeksu instytutu IFO poprawi?? nastroje daj?c bykom szanse na zaatakowanie poziomu 1,34." Czytaj więcej...
NBP nie wykorzysta?? szansy na umocnienie z??otego

" Kolejny raz g??os w tym tygodniu zabra?? wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Witold Kozi??ski. Zaznaczy??, i?? NBP wczorajsz? interwencj?, chcia?? bardziej ustabilizowa? rynek, w zwi?zku z tym zaanga??owane ??rodki by??y znacznie mniejsze, ni?? w we wrze??niu, czy pa??dzierniku." Czytaj więcej...
Balcerowicz: potrzebne s? reformy a nie interwencje NBP

" - Interwencje NBP to taka chwil??wka, nie daj? trwa??ych efekt??w - twierdzi by??y minister finans??w." Czytaj więcej...
Euro coraz ni??ej, z??oty coraz s??abszy

" W ??rod? po nieudanej aukcji niemieckich 10-latek w europejskiej prasie pojawi??y si? spekulacje, i?? niemiecki rz?d mo??e by? bli??szy idei euro obligacji pod warunkiem pewnych zmian w unijnym traktacie." Czytaj więcej...
W?gierski bratanek szkodzi z??otemu

" Brak zdecydowanych dzia??a?? w sprawie zwalczania kryzysu mocno wciskaj? euro w grunt. Wczorajsze niemieckie zdecydowane nie dla wsp??lnych obligacji pogrzeba??o szans? na powr??t kursu eurodolara ponad poziom 1,34." Czytaj więcej...
NBP pod ??ciana, szykuj? si? kolejne interwencje

" Nieoczekiwanie w listopadzie wska??nik nastroj??w niemieckich przedsi?biorc??w, mierzony przez instytut Ifo, uleg?? poprawie (106,6), wybijaj?c si? jednocze??nie z czteromiesi?cznego trendu spadkowego." Czytaj więcej...
Dolar najdro??szy od czerwca 2010

" Inwestorzy bardzo du??o obiecywali sobie po dzisiejszym spotkaniu w Strasburgu kanclerz Niemiec, prezydenta Francji i premiera W??och." Czytaj więcej...
Nie b?dzie euroobligacji. Rynkom si? to nie podoba

" Pocz?tek dzisiejszego dnia na eurodolarze zapowiada?? si? ca??kiem nie??le. Lepsze odczyt indeksu instytutu IFO poprawi?? nastroje daj?c bykom szanse na zaatakowanie poziomu 1,34." Czytaj więcej...

Finanse osobiste
          Finanse osobiste

    » Konta osobiste
    » Konta młodzieżowe
    » Konta oszczędnościowe
    » Karty kredytowe
    » Fundusze inwestycyjne
    » Kredyty gotówkowe
    » Kredyty mieszkaniowe
    » Kredyty samochodowe
    » Kredyt Rodzina na swoim
    » Kredyty konsolidacyjne
    » Kredyty hipoteczne
    » Kredyty refinansowe
    » Pożyczki gotówkowe
    » Lokaty
    » IKE

          Dla firmy

    » Konta firmowe
    » Kredyty dla firm
    » Kredyty samochodowe
    » Pomoc dla firm

          Doradztwo

   » Ubezpieczenia komunikacyjne
   » Ubezpieczenia majątkowe
   » Ubezpieczenie na życie
   » Doradztwo inwestycyjne
   » Doradztwo kredytowe
   » Doradztwo prawne
   » Leasing

          Notowania WIG i WIG20 

          Reklama

 
» Strona główna         » Konta osobiste         » Konta firmowe         » Kredyty mieszkaniowe         » Konta młodzieżowe         » Kontakt
© Copyright by Web4u2.pl all rights reserved