No title
          Dzisiejsze wydarzenia

    » Banki
    » Biznes   
    » Finanse
    » Finanse Osobiste
    » Giełda
    » Pieniadze
    » Podatki
    » Prawo Pracy
    » Rynek Walutowy
    » Ubezpieczenia

          Notowania Spółek GPW

    » Akcje WIG20
    » Akcje mWIG40
    » Akcje sWIG80
    » Obligacje
    » Kontrakty terminowe

          Notowania  Kursy Walut


 

          Poradniki

    » ABC Funduszy Inwestycyjnych
    » Czy warto oszczędzać ?
    » Jak zacząć grać na giełdzie
    » Wybór rachunku maklerskiego
    » Książki do nauki inwestowania

          Partnerzy


          Reklama

          Aktualności
NEWS
W Egipcie wci??? bardzo niespokojnie

" Egipscy demonstranci zwo??uj? w Kairze kolejny marsz miliona os??b. Ostatnio uda??o im si? przyci?gn?? ponad 100 tysi?cy przeciwnik??w w??adzy wojskowej, kt??ra faktycznie rz?dzi Egiptem." Czytaj więcej...
W?gierski kryzys szkodzi z??otemu. Euro powy??ej 4,50 z??otego

"Obni??enie ratingu W?gier do poziomu „??mieciowego” pokazuje, ??e kryzys finans??w publicznych dotyczy tak??e Europy Wschodniej. Pog???bienie trudno??ci Budapesztu stanowi niepomy??ln? wiadomo??? dla z??otego oraz warszawskiej gie??dy. Tymczasem sytuacja kraj??w zachodnioeuropejskich nie ulega (..)" Czytaj więcej...
Nowo??? na rynku - jedno konto do p??acenia za internetowe zakupy

"PayU, sp????ka zajmuj?ca si? p??atno??ciami w internecie, zamierza przekona? internaut??w, ??e p??acenie za zakupy w internecie mo??e by? czynno??ci? tak naturaln? i ??atw?, jak poza sieci?. W tym celu uruchamia konto PayU, kt??re ograniczy do minimum proces p??atno??ci za zakupy w sklepach internetowych. Ca??y proces potrwa kilka sekund." Czytaj więcej...
Fundusz Fidelity w Polsce. Czym skusi inwestor??w?

"Od czasu sierpniowych spadków na ??wiatowych parkietach, fundusze inwestycyjne milcz?. Tymczasem globalna firma inwestycyjna Fidelity Worldwide Investment wchodzi na polski rynek. Chce pozyska? 5 mld dolarów w ci?gu 5 lat. Czy w dobie strachu i niepewno??ci ??wiatowa reputacja (..)" Czytaj więcej...
Franki znikaj? z kantor??w

"Coraz wi?cej os??b sp??aca kredyty walutowe bezpo??rednio we franku i euro, bez przeliczania na z??ote - wynika z ankiety "Rzeczpospolitej". W niekt??rych bankach sp??acany w ten spos??b jest nawet co czwarty kredyt." Czytaj więcej...
Miliony utopione w s??u??bie zdrowia

"Najwy??sza Izba Kontroli ostro krytykuje informatyzacj? ochrony zdrowia - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Chodzi o ??amanie prawa, niegospodarno??? i op????nienia z powodu kt??rych mo??emy straci? nawet 760 milion??w z??otych na informatyzacj? s??u??by zdrowia." Czytaj więcej...
Ile b?dzie wolnych dni w 2012 roku?

"Pracownicy, którzy b?d? chcieli pracowa? mniej w 2012 roku b?d? mieli na to szans? wykorzystuj?c do tego jedynie kilka dni urlopu wypoczynkowego." Czytaj więcej...
Bizneswoman 2010, czyli jak skutecznie zarz?dza? firm?

"Edyta Wojciechowska- Malke w kategorii Moja Firma oraz Agnieszka ?wiergiel w kategorii Korporacja zosta??y laureatkami konkursu Sukces Pisany Szmink? Bizneswoman Roku 2010. Ju?? po raz trzeci rozdano nagrody najbardziej przedsi?biorczym paniom." Czytaj więcej...
Nowo??? na rynku - jedno konto do p??acenia za internetowe zakupy

"PayU, sp????ka zajmuj?ca si? p??atno??ciami w internecie, zamierza przekona? internaut??w, ??e p??acenie za zakupy w internecie mo??e by? czynno??ci? tak naturaln? i ??atw?, jak poza sieci?. W tym celu uruchamia konto PayU, kt??re ograniczy do minimum proces p??atno??ci za zakupy w sklepach internetowych. Ca??y proces potrwa kilka sekund." Czytaj więcej...

Finanse osobiste
          Finanse osobiste

    » Konta osobiste
    » Konta młodzieżowe
    » Konta oszczędnościowe
    » Karty kredytowe
    » Fundusze inwestycyjne
    » Kredyty gotówkowe
    » Kredyty mieszkaniowe
    » Kredyty samochodowe
    » Kredyt Rodzina na swoim
    » Kredyty konsolidacyjne
    » Kredyty hipoteczne
    » Kredyty refinansowe
    » Pożyczki gotówkowe
    » Lokaty
    » IKE

          Dla firmy

    » Konta firmowe
    » Kredyty dla firm
    » Kredyty samochodowe
    » Pomoc dla firm

          Doradztwo

   » Ubezpieczenia komunikacyjne
   » Ubezpieczenia majątkowe
   » Ubezpieczenie na życie
   » Doradztwo inwestycyjne
   » Doradztwo kredytowe
   » Doradztwo prawne
   » Leasing

          Notowania WIG i WIG20 

          Reklama

 
» Strona główna         » Konta osobiste         » Konta firmowe         » Kredyty mieszkaniowe         » Konta młodzieżowe         » Kontakt
© Copyright by Web4u2.pl all rights reserved