No title
          Dzisiejsze wydarzenia

    » Banki
    » Biznes   
    » Finanse
    » Finanse Osobiste
    » Giełda
    » Pieniadze
    » Podatki
    » Prawo Pracy
    » Rynek Walutowy
    » Ubezpieczenia

          Notowania Spółek GPW

    » Akcje WIG20
    » Akcje mWIG40
    » Akcje sWIG80
    » Obligacje
    » Kontrakty terminowe

          Notowania  Kursy Walut


 

          Poradniki

    » ABC Funduszy Inwestycyjnych
    » Czy warto oszczędzać ?
    » Jak zacząć grać na giełdzie
    » Wybór rachunku maklerskiego
    » Książki do nauki inwestowania

          Partnerzy


          Reklama

          Aktualności

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2020-08-06 17:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
WIG-BANKI
WIG-BUDOW
WIG-INFO
WIG-MEDIA
WIG-PALIWA
WIG-PL
WIG-SPOZYW
WIG-DEWEL
WIG-TELKOM
Wspierane przez Money.pl


GIELDA
Work Service chce pozyska? z emisji prawie 108 mln z??

" Sp????ka, zajmuj?ca si? rekrutacj? i doradztwem personalnym, zamierza przeznaczy? te ??rodki m.in. na zakup udzia????w w sp????ce IT Kontrakt i sp??at? finansowania pomostowego przeznaczonego na wcze??niejsze inwestycje." Czytaj więcej...
GPW: Amerykanie nie pomog?. B?d? kupowa?, ale nie akcje

" Przed ostatni? w tygodniu sesj? rodzimi inwestorzy maj? powody do umiarkowanego optymizmu. Ma on swoje ??r??d??o w ko??c??wce czwartkowego handlu." Czytaj więcej...
Analitycy zalecaj? zmniejszanie udzia??u w portfelu akcji JSW

" Millennium Dom Maklerski wydali rekomendacj? redukuj dla sp????ki Jastrz?bska Sp????ka W?glowa (JSW) i ustalili cen? docelow? akcji na 75,8 z??, wynika z raportu z 18 listopada." Czytaj więcej...
W?grzy i W??osi rozchwiej? gie??dy?

" W??oskie spaghetti i w?gierski gulasz. Te dania b?d? dzi?? smakowa? inwestorzy. Gulasz zosta?? okraszony obni??eniem ratingu W?gier i b?dzie serwowany w w?skim gronie. Wi?ksze znaczenie b?dzie mie? to, czym b?dzie przyprawiony przetarg na w??oskie bony skarbowe." Czytaj więcej...
Ceny ropy w USA lekko rosn?

" Na rynkach nie s??abn? obawy, ??e kryzys zad??u??enia w Europie zagra??a gospodarce w regionie." Czytaj więcej...
Mied?? tanieje. Inwestorzy boj? si? o d??ugi Europy

" Mied?? w dostawach trzymiesi?cznych na LME w Londynie jest wyceniana na 7.213,50 USD za ton?, po spadku notowa?? o 0,7 procent." Czytaj więcej...
GPW: W?grzy w coraz wi?kszych opa??ach. To niepokoi inwestor??w

" Obni??ka ratingu w?gierskiego d??ugu wyra??nie och??odzi??a zapa?? inwestor??w do kupowania akcji z ko??c??wki wczorajszej sesji." Czytaj więcej...
Europa straszy coraz bardziej

" W USA nadal w ??rod? najwa??niejsze by??o to, co dzia??o si? przed sesj? w Europie. Interesuj?ce by??o to, ??e europejskie nieszcz???cia, kt??re poni??ej podsumuj?, nie doprowadza??y do istotnych spadk??w indeks??w na gie??dach europejskich." Czytaj więcej...
Gie??dy w coraz wi?kszym strachu

" Europejskie parkiety w ??rod? nie doceni??y powagi negatywnych wie??ci. Silne spadki na Wall Street wynika??y bardziej z trz?sienia na rynku niemieckich obligacji, ni?? kolejnych wstrz?s??w w okolicy Fukushimy." Czytaj więcej...

Finanse osobiste
          Finanse osobiste

    » Konta osobiste
    » Konta młodzieżowe
    » Konta oszczędnościowe
    » Karty kredytowe
    » Fundusze inwestycyjne
    » Kredyty gotówkowe
    » Kredyty mieszkaniowe
    » Kredyty samochodowe
    » Kredyt Rodzina na swoim
    » Kredyty konsolidacyjne
    » Kredyty hipoteczne
    » Kredyty refinansowe
    » Pożyczki gotówkowe
    » Lokaty
    » IKE

          Dla firmy

    » Konta firmowe
    » Kredyty dla firm
    » Kredyty samochodowe
    » Pomoc dla firm

          Doradztwo

   » Ubezpieczenia komunikacyjne
   » Ubezpieczenia majątkowe
   » Ubezpieczenie na życie
   » Doradztwo inwestycyjne
   » Doradztwo kredytowe
   » Doradztwo prawne
   » Leasing

          Notowania WIG i WIG20 

          Reklama

 
» Strona główna         » Konta osobiste         » Konta firmowe         » Kredyty mieszkaniowe         » Konta młodzieżowe         » Kontakt
© Copyright by Web4u2.pl all rights reserved