No title
          Dzisiejsze wydarzenia

    » Banki
    » Biznes   
    » Finanse
    » Finanse Osobiste
    » Giełda
    » Pieniadze
    » Podatki
    » Prawo Pracy
    » Rynek Walutowy
    » Ubezpieczenia

          Notowania Spółek GPW

    » Akcje WIG20
    » Akcje mWIG40
    » Akcje sWIG80
    » Obligacje
    » Kontrakty terminowe

          Notowania  Kursy Walut


 

          Poradniki

    » ABC Funduszy Inwestycyjnych
    » Czy warto oszczędzać ?
    » Jak zacząć grać na giełdzie
    » Wybór rachunku maklerskiego
    » Książki do nauki inwestowania

          Partnerzy


          Reklama

          AktualnościFINANSE OSOBISTE
W ci?gu ostatnich 12 miesi?cy najbardziej potania??y mieszkania we Wroc??awiu

"W wi?kszo??ci polskich miast w ci?gu ostatnich 12 miesi?cy ceny mieszka?? spad??y nawet o kilkaset z??otych na metrze kwadratowym. Liderem jest Wroc??aw, gdzie spadek wyni??s?? 504 z?? za m. kw. Natomiast w aglomeracji katowickiej ceny lokali posz??y w g??r?." Czytaj więcej...
Wci??? spadaj? ceny mieszka??

" Na rynku utrzymuje si? wzrost poda??y mieszka??, a jednocze??nie spada liczba udzielonych kredyt??w hipotecznych. Wci??? spadaj? ceny mieszka?? - wynika z og??oszonego w czwartek raportu AMRON - SARFIN." Czytaj więcej...
Ranking kredyt??w hipotecznych Bankier.pl – listopad 2011

"Kupi? nieruchomo??? to jedno, a sk?d wzi?? pieni?dze na remont lub wyko??czenie? W najnowszym rankingu kredyt??w hipotecznych Bankier.pl sprawdzi??, kt??re banki i na jakich warunkach udziel? najlepszego kredytu na zakup mieszkania z nawi?zk?." Czytaj więcej...
Fundusz Fidelity w Polsce. Czym skusi inwestor??w?

"Od czasu sierpniowych spadków na ??wiatowych parkietach, fundusze inwestycyjne milcz?. Tymczasem globalna firma inwestycyjna Fidelity Worldwide Investment wchodzi na polski rynek. Chce pozyska? 5 mld dolarów w ci?gu 5 lat. Czy w dobie strachu i niepewno??ci ??wiatowa reputacja (..)" Czytaj więcej...
Franki znikaj? z kantor??w

"Coraz wi?cej os??b sp??aca kredyty walutowe bezpo??rednio we franku i euro, bez przeliczania na z??ote - wynika z ankiety "Rzeczpospolitej". W niekt??rych bankach sp??acany w ten spos??b jest nawet co czwarty kredyt." Czytaj więcej...
Recenzja Bankier.pl: Konto osobiste Alior Banku

"Konto osobiste Alior Banku to podstawowy produkt, z jakim bank startowa?? na pocz?tku dzia??alno??ci. Znakiem rozpoznawczym by??a lokata nocna dla klienta indywidualnego – jeden z pierwszych produkt??w, kt??ry nalicza?? odsetki ka??dego dnia z omini?ciem podatku Belki." Czytaj więcej...
Warto??ci jednostek funduszy inwestycyjnych - 23.11.2011

"Warszawa 2011.11.25 (ISB) -- W ??rod? 23.11.2011 warto??ci jednostek funduszy inwestycyjnych kszta??towa??y si? nast?puj?co: NazwaWarto??? aktyw??wnetto na jednostk?Maksymalna cenanabycia jednostkiZmianaprocentowaAgio-Kapita?? (AGIO SFIO)1089.121100.110.00Agio-Multistrategia (AGIO (..)" Czytaj więcej...
KE uaktualni??a "czarn? list?" linii lotniczych

"24.11. Warszawa (PAP) Przewo??nik lotniczy Rollins Air posiadaj?cy certyfikat wydany w Hondurasie trafi?? na "czarn? list?" linii lotniczych - poinformowa??a Komisja Europejska. Samoloty tej linii nie maj? prawa, ze wzgl?d??w bezpiecze??stwa, lata? na obszarze Unii Europejskiej. "Na podstawie (..)" Czytaj więcej...
Za wynajem powierzchni handlowej na wroc??awskim rynku zap??acisz nawet 200 z??/m2

"Na rynku lokali u??ytkowych dominuj? og??oszenia wynajmu nieruchomo??ci. ?rednie ceny w najwi?kszych miastach wahaj? si? mi?dzy 33 z??/m2 w ?odzi a 67 z??/m2 w Warszawie. Ceny rosn?, im bardziej atrakcyjna lokalizacja, si?gaj?c nawet kilkuset z?? za m2 powierzchni. Wyniki analizy og??osze?? (..)" Czytaj więcej...

Finanse osobiste
          Finanse osobiste

    » Konta osobiste
    » Konta młodzieżowe
    » Konta oszczędnościowe
    » Karty kredytowe
    » Fundusze inwestycyjne
    » Kredyty gotówkowe
    » Kredyty mieszkaniowe
    » Kredyty samochodowe
    » Kredyt Rodzina na swoim
    » Kredyty konsolidacyjne
    » Kredyty hipoteczne
    » Kredyty refinansowe
    » Pożyczki gotówkowe
    » Lokaty
    » IKE

          Dla firmy

    » Konta firmowe
    » Kredyty dla firm
    » Kredyty samochodowe
    » Pomoc dla firm

          Doradztwo

   » Ubezpieczenia komunikacyjne
   » Ubezpieczenia majątkowe
   » Ubezpieczenie na życie
   » Doradztwo inwestycyjne
   » Doradztwo kredytowe
   » Doradztwo prawne
   » Leasing

          Notowania WIG i WIG20 

          Reklama

 
» Strona główna         » Konta osobiste         » Konta firmowe         » Kredyty mieszkaniowe         » Konta młodzieżowe         » Kontakt
© Copyright by Web4u2.pl all rights reserved